Centro download

La nostra vasta sezione di download è a Vostra disposizione con un semplice tocco di mouse.

it
14.10.2020
pdf
Richiesta e specifica dell'ordine 1,99 MB
 

Download in altre lingue

de
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Betriebsanleitung, 5292855 DE 11,9 MB
 
de
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Montage- und Inbetriebnahmeanleitung, 5292950 DE 19,28 MB
 
de
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Betriebsanleitung, 5292981 DE 9,08 MB
 
de
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Montage- und Inbetriebnahmeanleitung, 5293014 DE 16,45 MB
 
de
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® I HD Betriebsanleitung (4349861/01 DE) 12,07 MB
 
de
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Montage- und Inbetriebnahmeanleitung (4349863/01 DE) 24,58 MB
 
de
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Montage- und Inbetriebnahmeanleitung (4349315/01 DE) 24,85 MB
 
de
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Montage- und Inbetriebnahmeanleitung, 5220935/03 DE. Wählerbaureihen RC/RD/RDE 21,31 MB
 
de
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Betriebsanleitung, 5220960/03 DE 11,08 MB
 
de
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Betriebsanleitung (4349307/01 DE) 12,34 MB
 
de
19.07.2013
pdf
Laststufenschalter VACUTAP VR® I HD-Ex Betriebsanleitung 2889167/01 DE 12,89 MB
 
de
17.05.2013
pdf
Aushebevorrichtung für Lastumschaltereinsätze Betriebsanleitung BA 166/02 1 MB
 
en
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Operating Instructions, 5292855 EN 12,32 MB
 
en
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Installation and Commissioning Instructions, 5292950 EN 19,68 MB
 
en
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Operating Instructions, 5292981 EN 9,08 MB
 
en
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Installation and Commissioning Instructions, 5293014 EN 16,44 MB
 
en
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Operating Instructions (4349861/01 EN) 12,16 MB
 
en
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD, Installation and Commissioning Instructions (4349863/01 EN) 24,71 MB
 
en
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Installation and Commissioning Instructions (4349315/01 EN) 24,97 MB
 
en
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Installation and Commissioning Instructions, 5220935/03 EN. Selector Sizes RC/RD/RDE 21,31 MB
 
en
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Operating Instructions, 5220960/03 EN 11,07 MB
 
en
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Operating Instructions (4349307/01 EN) 12,42 MB
 
en
19.07.2013
pdf
On-Load Tap-Changer VACUTAP VR® I HD-Ex Operating Instructions 2889167/01 EN 11,98 MB
 
en
17.05.2013
pdf
Unpacking Instructions 2313498/01 OILTAP®/VACUTAP® Oil Compartment 3,71 MB
 
en
17.05.2013
pdf
Lifting Device for Diverter Switch Inserts Operating Instructions BA 166/02 0,96 MB
 
en
15.05.2013
pdf
Unpacking Instructions 2005383/01 VACUTAP® VR 1,87 MB
 
en
15.05.2013
pdf
Unpacking Instructions 2342425/00 VACUTAP® VR 1,43 MB
 
zh
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, 安装和调试说明书, 5292950 ZH 19,76 MB
 
zh
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, 操作说明书, 5292855 ZH 12,42 MB
 
zh
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, 安装和调试说明书, 5293014 ZH 16,52 MB
 
zh
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, 操作说明书, 5292981 ZH 9,19 MB
 
zh
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD 使用说明书 (4349861/01 ZH) 12,23 MB
 
zh
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD 安装和调试说明书 (4349863/01 ZH) 24,73 MB
 
zh
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® 安装和调试说明书 (4349315/01 ZH) 24,99 MB
 
zh
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, 操作说明书, 5220960/03 ZH. 分接选择器等级 RC/RD/RDE 11,14 MB
 
zh
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, 安装和调试说明书, 5220935/03 ZH. 分接选择器等级 RC/RD/RDE 21,34 MB
 
zh
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® 操作说明书 (4349307/01 ZH) 12,5 MB
 
cs
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Návod k montáži a uvedení do provozu (4349315/01 CS) 24,99 MB
 
cs
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® I HD Provozní návo (4349861/01 CS) 12,17 MB
 
cs
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Návod k montáži a uvedení do provozu (4349863/01 CS) 24,72 MB
 
cs
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Provozní návo, 5220960/03 CS. Typové řady voliče RC/RD/RDE 11,07 MB
 
cs
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Návod k montáži a uvedení do provozu, 5220935/03 CS. Typové řady voliče RC/RD/RDE 21,33 MB
 
cs
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Provozní návod (4349307/01 CS) 12,43 MB
 
fr
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Instructions de service, 5292855 FR 12,33 MB
 
fr
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Instructions de montage et de mise en service, 5292950 FR 19,73 MB
 
fr
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Instructions de service, 5292981 FR 9,09 MB
 
fr
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Instructions de montage et de mise en service, 5293014 FR 16,49 MB
 
fr
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Instructions de service (4349861/01 FR) 12,18 MB
 
fr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Instructions de montage et de mise en service (4349863/01 FR) 24,76 MB
 
fr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instructions de montage et de mise en service (4349315/01 FR) 25,02 MB
 
fr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instructions de service, 5220960/03 FR. Modèles du sélecteur RC/RD/RDE 11,08 MB
 
fr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instructions de montage et de mise en service, 5220935/03 FR. Modèles du sélecteur RC/RD/RDE 21,36 MB
 
fr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instructions de service (4349307/01 FR) 12,44 MB
 
pl
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Instrukcja eksploatacji (4349861/01 PL) 12,18 MB
 
pl
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Instrukcja montażu i uruchomienia (4349863/01 PL) 24,77 MB
 
pl
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instrukcja montażu i uruchomienia (4349315/01 PL) 25,03 MB
 
pl
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instrukcja eksploatacji, 5220960/03 PL. Wielkości wybieraka RC/RD/RDE 11,09 MB
 
pl
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instrukcja montażu i uruchomienia, 5220935/03 PL. Wielkości wybieraka RC/RD/RDE 21,37 MB
 
pl
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instrukcja eksploatacji (4349307/01 PL) 12,45 MB
 
pt
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Manual de montagem e colocação em funcionamento, 5292950 PT 19,72 MB
 
pt
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Instruções de serviço, 5292855 PT 12,33 MB
 
pt
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Manual de montagem e colocação em funcionamento, 5293014 PT 16,48 MB
 
pt
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Instruções de serviço, 5292981 PT 9,09 MB
 
pt
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Instruções de serviço (4349861/01 PT) 12,17 MB
 
pt
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Manual de montagem e colocação em funcionamento (4349863/01 PT) 24,75 MB
 
pt
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Manual de montagem e colocação em funcionamento (4349315/01 PT) 25,02 MB
 
pt
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instruções de serviço, 5220960/03 PT. Classes do seletor RC/RD/RDE 11,08 MB
 
pt
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Manual de montagem e colocação em funcionamento, MI 5220935/03 PT. Classes do seletor RC/RD/RDE 21,36 MB
 
pt
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instruções de serviço (4349307/01 PT) 12,44 MB
 
ru
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию, 5292950 RU 19,74 MB
 
ru
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Инструкция по эксплуатации, 5292855 RU 12,35 MB
 
ru
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию, 5293014 RU 16,5 MB
 
ru
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Инструкция по эксплуатации, 5292981 RU 9,11 MB
 
ru
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Инструкция по эксплуатации (4349861/01 RU) 12,19 MB
 
ru
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию (4349863/01 RU) 24,77 MB
 
ru
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию (4349315/01 RU) 25,04 MB
 
ru
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Инструкция по эксплуатации, 5220960/03 RU. Размерные серии избирателя RC/RD/RDE 11,1 MB
 
ru
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию, MI 5220935/03 RU. Размерные серии избирателя RC/RD/RDE 21,38 MB
 
ru
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Инструкция по эксплуатации (4349307/01 RU) 12,46 MB
 
es
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Instrucciones para el montaje y la puesta en servicio, 5292950 ES 19,72 MB
 
es
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, Instrucciones de servicio, 5292855 ES 12,33 MB
 
es
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Instrucciones para el montaje y la puesta en servicio, 5293014 ES 16,48 MB
 
es
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, Instrucciones de servicio, 5292981 ES 9,09 MB
 
es
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Instrucciones de servicio (4349861/01 ES) 12,18 MB
 
es
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Instrucciones para el montaje y la puesta en servicio (4349863/01 ES) 24,76 MB
 
es
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instrucciones para el montaje y la puesta en servicio (4349315/01 ES) 25,03 MB
 
es
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instrucciones de servicio, BA 5220960/03 ES. Modelos del selector RC/RD/RDE 11,08 MB
 
es
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instrucciones para el montaje y la puesta en servicio, 5220935/03 ES. Modelos del selector RC/RD/RDE 21,37 MB
 
es
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instrucciones de servicio (4349307/01 ES) 12,44 MB
 
tr
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Kullanma Kılavuzu (4349861/01 TR) 12,17 MB
 
tr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Montaj ve işletime alma kılavuzu (4349863/01 TR) 24,74 MB
 
tr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Montaj ve işletime alma kılavuzu (4349315/01 TR) 25,01 MB
 
tr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, İşletim kılavuzu, 5220960/03 TR. Seçici serisi RC/RD/RDE 11,08 MB
 
tr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Montaj ve işletime alma kılavuzu, 5220935/03 TR. Seçici serisi RC/RD/RDE 21,35 MB
 
tr
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® İşletim kılavuzu (4349307/01 TR) 12,44 MB
 
ko
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, 조립 및 작동 개시 설명서, 5292950 KO 19,67 MB
 
ko
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I II III-Ex, 操作说明书, 5292855 KO 12,32 MB
 
ko
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, 조립 및 작동 개시 설명서, 5293014 KO 16,43 MB
 
ko
13.08.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD-Ex, 사용 설명서, 5292981 KO 9,09 MB
 
ko
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD 설치 및 운전 매뉴얼 (4349861/01 KO) 12,16 MB
 
ko
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD 조립 및 작동 개시 설명서 (4349863/01 KO) 24,68 MB
 
ko
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® 조립 및 작동 개시 설명서 (4349315/01 KO) 24,95 MB
 
ko
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, 운영 설명서, 5220960/03 KO. 선택기 크기 RC/RD/RDE 11,07 MB
 
ko
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, 조립 및 작동 개시 설명서, 5220935/03 KO. 선택기 크기 RC/RD/RDE 21,29 MB
 
ko
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® 사용 설명서 (4349307/01 KO) 12,43 MB
 
ro
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Instrucţiuni de exploatare (4349861/01 RO) 12,17 MB
 
ro
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD Instrucţiuni de montaj şi punere în funcţiune (4349863/01 RO) 24,75 MB
 
ro
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instrucţiuni de montaj şi punere în funcţiune (4349315/01 RO) 25,02 MB
 
ro
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Инструкция по эксплуатации, 5220960/03 RU. Размерные серии избирателя RC/RD/RDE 11,08 MB
 
ro
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Instrucţiuni de montaj şi punere în funcţiune, 5220935/03 RO. Variantele selectorului RC/RD/RDE 21,36 MB
 
ro
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Instrucțiuni de exploatare (4349307/01 RO) 12,44 MB
 
lv
01.04.2020
pdf
VACUTAP VR® I HD Operating Instructions (4349861/01 FA) 12,2 MB
 
lv
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Installation and Commissioning Instructions (4349315/01 FA) 25,04 MB
 
lv
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR® Operating Instructions (4349307/01 FA) 12,47 MB
 
lv
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VR I HD, Installation and Commissioning Instructions (4349863/01 FA) 24,78 MB
 
lv
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Installation and Commissioning Instructions, 5220935/03 FA. Selector Sizes RC/RD/RDE 21,38 MB
 
lv
01.04.2020
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Operating Instructions, 5220960/03 FA 11,11 MB
 
de
14.10.2020
pdf
Anfrage- und Bestellspezifikation 1,99 MB
 
en
14.10.2020
pdf
Inquiry and order specifications 1,99 MB
 
zh
14.10.2020
pdf
询价以及订单技术规范 1,99 MB
 
fr
14.10.2020
pdf
Spécification d'appel d'offres et de commande 1,99 MB
 
pt
14.10.2020
pdf
Solicitação e especificação do pedido 1,99 MB
 
ru
14.10.2020
pdf
Запрос и спецификация заказа 1,99 MB
 
es
14.10.2020
pdf
Solicitud y especificación de pedido 1,99 MB
 
ja
14.10.2020
pdf
引き合い及び発注仕様 1,99 MB
 
ko
14.10.2020
pdf
견적 및 오더 사양 1,99 MB
 
de
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Technische Daten, 5224580 DE 10,21 MB
 
de
10.09.2013
pdf
Laststufenschalter VACUTAP VR® I II III/VR® I HD Technische Daten 2188029/02 DE 11,85 MB
 
de
02.08.2013
pdf
TD - Allgemeiner Teil Technische Daten TD 61 061/03 DE 5,5 MB
 
en
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Technical Data, 5224580 EN 10,17 MB
 
en
10.09.2013
pdf
On-Load Tap-Changer VACUTAP VR® I II III/VR® I HD Technical Data 2188029/02 EN 10,7 MB
 
en
02.08.2013
pdf
TD - General Section Technical Data TD 61 061/03 EN 5,49 MB
 
zh
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, 有载分接开关, 5224580 ZH 10,21 MB
 
zh
10.09.2013
pdf
有载分接开关 VACUTAP VR® I II III/VR® I HD 有载分接开关 2188029/02 ZH 10,79 MB
 
zh
02.08.2013
pdf
TD - 通用部分 技术数据 TD61 061/03 ZH 5,71 MB
 
fr
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Caractéristiques techniques, 5224580 FR 10,17 MB
 
fr
10.09.2013
pdf
Changeur de prises en charge VACUTAP VR® I II III/VR® I HD Caractéristiques techniques 2188029/02 FR 10,71 MB
 
fr
02.08.2013
pdf
TD - Généralités Caractéristiques techniques TD61 061/03 FR 5,5 MB
 
pt
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Dados técnicos, 5224580 PT 10,17 MB
 
pt
10.09.2013
pdf
Comutador de derivação em carga VACUTAP VR® I II III/VR® I HD Dados técnicos 2188029/02 PT 10,71 MB
 
pt
02.08.2013
pdf
TD - Parte Geral Dados Técnicos TD61 061/03 PT 5,5 MB
 
ru
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Технические характеристики, 5224580 RU 10,18 MB
 
ru
14.01.2015
pdf
TD - общая часть Технические характеристики TD61 061/03 RU 5,64 MB
 
ru
10.09.2013
pdf
Устройство РПН VACUTAP VR® I II III/VR® I HD Технические характеристики 2188029/02 RU 10,74 MB
 
es
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, Datos técnicos, 5224580 ES 10,17 MB
 
es
10.09.2013
pdf
Cambiador de bajo carga VACUTAP VR® I II III/VR® I HD Datos técnicos 2188029/02 ES 10,71 MB
 
es
02.08.2013
pdf
TD - Parte general Datos técnicos TD61 061/03 ES 5,5 MB
 
ko
01.04.2019
pdf
VACUTAP® VRF I 1601/1801, 기술 데이터, 5224580 KO 10,19 MB
 
ko
10.09.2013
pdf
부하시 탭 절환장치 VACUTAP VR® I II III/VR® I HD 기술 데이터 2188029/02 KO 10,86 MB
 
ko
02.08.2013
pdf
TD - 일반 절 기술 데이터 TD61 061/03 KO 5,7 MB