Centro download

La nostra vasta sezione di download è a Vostra disposizione con un semplice tocco di mouse.

Download in altre lingue

de
16.12.2019
pdf
Alternative Flüssigkeiten für Stufenschalter 0,69 MB
 
de
08.08.2017
pdf
Datenblatt: Laststufenschalter und Umsteller 0,03 MB
 
de
01.07.2003
pdf
OILTAP® V Flyer 0,35 MB
 
en
16.12.2019
pdf
Alternative liquids for tap-changers 1,88 MB
 
en
08.08.2013
pdf
Data Sheet: On-Load Tap-Changers and De-Energized Tap-Changers 0,03 MB
 
en
01.10.2005
pdf
OILTAP® V Flyer 0,35 MB
 
zh
26.06.2008
pdf
OILTAP® V Flyer zh 0,82 MB
 
ru
26.06.2008
pdf
OILTAP® V Flyer ru 1,5 MB
 
bg
01.09.2010
pdf
OILTAP® V Flyer bg 0,34 MB
 
de
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Betriebsanleitung (4427476/01 DE) 11,8 MB
 
de
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Montage- und Inbetriebnahmeanleitung (4427491/01 DE) 20,47 MB
 
de
17.05.2013
pdf
Aushebevorrichtung für Lastumschaltereinsätze Betriebsanleitung BA 166/02 1 MB
 
en
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Operating Instructions (4427476/01 EN) 11,8 MB
 
en
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Installation and Commissioning Instructions (4427491/01 EN) 20,48 MB
 
en
17.05.2013
pdf
Lifting Device for Diverter Switch Inserts Operating Instructions BA 166/02 0,96 MB
 
en
15.05.2013
pdf
On-load tap-changer OILTAP® V BB01_113/01 - Supplement to IA 113 Maintenance Instructions 1,05 MB
 
zh
03.12.2018
pdf
OILTAP® V 使用说明书 (4427476/01 ZH) 11,88 MB
 
zh
03.12.2018
pdf
OILTAP® V 安装和调试说明书 (4427491/01 ZH) 20,54 MB
 
cs
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Provozní návo (4427476/01 CS) 11,81 MB
 
cs
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Návod k montáži a uvedení do provozu (4427491/01 CS) 20,49 MB
 
da
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Brugervejledning (4427476/01 DA) 11,81 MB
 
da
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Monterings- og ibrugtagningsvejledning (4427491/01 DA) 20,49 MB
 
fr
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instructions de service (4427476/01 FR) 11,82 MB
 
fr
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instructions de montage et de mise en service (4427491/01 FR) 20,52 MB
 
pl
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instrukcja eksploatacji (4427476/01 PL) 11,83 MB
 
pl
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instrukcja montażu i uruchomienia (4427491/01 PL) 20,53 MB
 
pt
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instruções de serviço (4427476/01 PT) 11,82 MB
 
pt
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Manual de montagem e colocação em funcionamento (4427491/01 PT) 20,52 MB
 
ru
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Инструкция по эксплуатации (4427476/01 RU) 11,84 MB
 
ru
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию (4427491/01 RU) 20,54 MB
 
es
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instrucciones de servicio (4427476/01 ES) 11,82 MB
 
es
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instrucciones para el montaje y la puesta en servicio (4427491/01 ES) 20,53 MB
 
es
15.05.2013
pdf
Cambiador de tomas bajo carga OILTAP® V Hoja suplementaria del manual de inspección IA BB01_113/01 1,06 MB
 
tr
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Kullanma Kılavuzu (4427476/01 TR) 11,81 MB
 
tr
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Montaj ve işletime alma kılavuzu (4427491/01 TR) 20,51 MB
 
ko
03.12.2018
pdf
OILTAP® V 설치 및 운전 매뉴얼 (4427476/01 KO) 11,82 MB
 
ko
03.12.2018
pdf
OILTAP® V 조립 및 작동 개시 설명서 (4427491/01 KO) 20,48 MB
 
sr-Cyrl-cs
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Uputstva za rukovanje (4427476/01 SR) 11,82 MB
 
sr-Cyrl-cs
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Uputstva za ugradnju i puštanje u rad (4427491/01 SR) 20,51 MB
 
ro
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instrucţiuni de Exploatare (4427476/01 RO) 11,82 MB
 
ro
03.12.2018
pdf
OILTAP® V Instrucţiuni de montaj şi punere în funcţiune (4427491/01 RO) 20,51 MB
 
lv
03.12.2018
pdf
OILTAP® V دستورالعمل بهره برداری (4427476/01 FA) 11,85 MB
 
lv
03.12.2018
pdf
OILTAP® V دفترچه راهنمای نصب و راهاندازی (4427491/01 FA) 20,56 MB
 
de
14.10.2020
pdf
Anfrage- und Bestellspezifikation 1,99 MB
 
en
14.10.2020
pdf
Inquiry and order specifications 1,99 MB
 
zh
14.10.2020
pdf
询价以及订单技术规范 1,99 MB
 
fr
14.10.2020
pdf
Spécification d'appel d'offres et de commande 1,99 MB
 
pt
14.10.2020
pdf
Solicitação e especificação do pedido 1,99 MB
 
ru
14.10.2020
pdf
Запрос и спецификация заказа 1,99 MB
 
es
14.10.2020
pdf
Solicitud y especificación de pedido 1,99 MB
 
ja
14.10.2020
pdf
引き合い及び発注仕様 1,99 MB
 
ko
14.10.2020
pdf
견적 및 오더 사양 1,99 MB