Centro de descargas

Nuestra amplia área de descarga queda a su entera disposición. Por favor, sírvase usted mismo.

Descargas en otros idiomas

de
31.01.2020
pdf
TAPCON® Betriebsanleitung (3587317/19 DE) 15,46 MB
 
de
31.01.2020
pdf
TAPCON® Bankparallellauf - Betriebsanleitung 15,02 MB
 
de
31.01.2020
pdf
TAPCON® Dreiwicklertransformator - Betriebsanleitung 14,96 MB
 
en
31.01.2020
pdf
TAPCON® Operating Instructions (3587317/19 EN) 15,54 MB
 
en
31.01.2020
pdf
TAPCON® Bank Parallel Operation - Operating Instructions 15,1 MB
 
en
31.01.2020
pdf
TAPCON® Three-winding Transformer - Operating Instructions 15,03 MB
 
it
31.01.2020
pdf
TAPCON® Istruzioni di servizio (3587317/19 IT) 15,67 MB
 
it
31.01.2020
pdf
TAPCON® Funzionamento in parallelo banco - Istruzioni di servizio 15,31 MB
 
it
31.01.2020
pdf
TAPCON® Trasformatore a tre avvolgimenti - Istruzioni di servizio 15,25 MB
 
zh
31.01.2020
pdf
TAPCON® 操作说明书 (3587317/19 ZH) 15,6 MB
 
zh
31.01.2020
pdf
TAPCON® 组并联运行 - 操作说明书 15,22 MB
 
zh
31.01.2020
pdf
TAPCON® 三绕组 - 操作说明书 15,15 MB
 
fr
31.01.2020
pdf
TAPCON® Instructions de service (3587317/19 FR) 15,79 MB
 
fr
31.01.2020
pdf
TAPCON® Marche en parallèle de banc - Instructions de service 15,42 MB
 
fr
31.01.2020
pdf
TAPCON® Transformateur à trois enroulements - Instructions de Service 15,35 MB
 
pl
31.01.2020
pdf
TAPCON® Instrukcja eksploatacji (3587317/19 PL) 15,84 MB
 
pl
31.01.2020
pdf
TAPCON® Praca zespołu transformatorów - Instrukcja eksploatacji 15,54 MB
 
pl
31.01.2020
pdf
TAPCON® Transformator trójuzwojeniowy - Instrukcja eksploatacji 15,39 MB
 
pt
31.01.2020
pdf
TAPCON® Instruções de serviço (3587317/19 PT) 15,54 MB
 
pt
31.01.2020
pdf
TAPCON® Operação em paralelo de banco - Instruções de serviço 15,17 MB
 
pt
31.01.2020
pdf
TAPCON® Transformador delta - Instruções de serviço 15,1 MB
 
ru
31.01.2020
pdf
TAPCON® Инструкция по эксплуатации (3587317/19 RU) 15,89 MB
 
ru
31.01.2020
pdf
TAPCON® Группа трансформаторов - Инструкция по эксплуатации 15,52 MB
 
ru
31.01.2020
pdf
TAPCON® Трехобмоточный трансформатор - Инструкция по эксплуатации 15,45 MB
 
ko
31.01.2020
pdf
TAPCON® 운용 설명서 (3587317/19 KO) 15,18 MB
 
ko
31.01.2020
pdf
TAPCON® 변압기 뱅크 병렬 운전 - 운용 설명서 14,84 MB
 
ko
31.01.2020
pdf
TAPCON® 3권선 변류기 - 사용 설명서 14,77 MB
 
de
01.03.2020
pdf
Anfrage- und Bestellspezifikation 1,89 MB
 
en
01.03.2020
pdf
Inquiry and order specifications 1,89 MB
 
it
01.03.2020
pdf
Richiesta e specifica dell'ordine 1,89 MB
 
zh
01.03.2020
pdf
询价以及订单技术规范 1,89 MB
 
fr
01.03.2020
pdf
Spécification d'appel d'offres et de commande 1,89 MB
 
pt
01.03.2020
pdf
Solicitação e especificação do pedido 1,89 MB
 
ru
01.03.2020
pdf
Запрос и спецификация заказа 1,89 MB
 
ja
01.03.2020
pdf
引き合い及び発注仕様 1,89 MB
 
ko
01.03.2020
pdf
견적 및 오더 사양 1,89 MB